ดาวโหลดคู่มือ ไฟล์ PDF  คลิก คู่มือการใช้งาน ชิปจัง

คลิปสอน วิธีการลงทะเบียนเปิดใช้งาน

ขั้นตอนเติมเงินเข้าสู่ระบบ Top up

วิธีสร้างใบจ่าหน้า

แนะนำเมนูการใช้งานเบื้องต้น