7 สัญลักษณ์ส่งของสำคัญ

7 สัญลักษณ์ส่งของสำคัญ บนหีบห่อ ที่เหล่าบรรดาแม่ค้าออนไลน์

ควรรู้จักและให้ความสำคัญ … มีอะไรกันบ้างมาดูกัน

THIS SIDE UP

ชิปจัง หันด้านลูกศรชี้บน

 สัญลักษณ์หันด้านที่มีลูกศรขึ้นมักจะพบเห็นได้ทั่วไปตามบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นประจำอยู่แล้วและทุกคนคงจะรู้จักมันดี ความหมายก็คือให้หันด้านที่มีหัวลูกศรชี้ขึ้นด้านบนเสมอ

KEEP DRY

ชิปจัง ห้ามให้ถูกน้ำ

สัญลักษณ์รูปร่ม หมายถึงสินค้าชนิดนี้ห้ามให้ถูกน้ำหรืออยู่ในที่ชื้น

FRAGILE

ชิปจัง ระวังแตก

สัญลักษณ์รูปแก้วแตกหมายถึงสินค้าด้านในบอบบาง แตกง่าย ห้ามกระแทกหรือโยน

RE - USE

ชิปจัง นำกลับมาใช้ซ้ำได้

สัญลักษณ์นี้มีความหมายตรงตัวคือสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

MAX . . LAYER

ชิปจัง ห้ามซ้อนเกินจำนวนชิ้น

สัญลักษณ์รูปกล่องซ้อนทับกันและมีตัวเลข หมายถึง ห้ามซ้อนสินค้าชนิดนี้เกินจำนวนชั้นที่กำหนด

HANDLE WITH CARE

ชิปจัง ดูแลสินค้าให้ดี

สัญลักษณ์รูปมือห่อหุ้มกล่องไว้หมายถึงให้ดูแลสินค้าให้ดีคล้าย ๆ กับ Fragile ครับ แค่สินค้าชนิดนี้จะไม่แตกหักง่าย

DO NOT STACK

ชิปจัง ห้ามซ้อนทับหรือวางทับ

สัญลักษณ์กากบาททับรูปกล่องอันนี้ คือ ห้ามมีอะไรมาซ้อนทับหรือห้ามวางสินค้าชนิดนี้ซ้อนทับกัน มักจะใช้กับสินค้าบอบบาง สารเคมีหรือป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วน