คำศัพท์ โลจิสติกส์

10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษ อยู่ในวงการโลจิสติกส์ ต้องรู้!

วงการโลจิสติกส์ คือ ระบบการขนส่ง ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ และมีรูปแบบการขนส่งที่หลากหลาย เป็นวงการที่ไร้พรมแดน ดังนั้น ภาษาอังกฤษ จึงค่อนข้างมีความสำคัญ มีคำศัพท์เฉพาะทางอยู่หลายคำด้วยกันที่คนอยู่ในวงการนี้ต้องรู้ เพื่อให้การทำงานและการประสานงานของคุณนั้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น Shipjung จึงรวบรวม 10 คำศัพท์ภาษาอังกฤษด้านโลจิสติกส์ ที่คนในวงการควรจำให้ขึ้นใจ

Reverse Logistics โลจิสติกส์ย้อนกลับ

คือ กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียกกลับสินค้าคืน, สินค้าเสียหาย, สินค้าไม่ได้มาตรฐาน หรือสินค้าหมดอายุการใช้งาน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างมูลค่าและใช้ประโยชน์ในมูลค่าสินค้าที่ยังมีอยู่ หรือทำลายทิ้งอย่างเหมาะสม โดยองค์การจะต้องดำเนินการด้วยความเต็มใจและจริงใจที่จะรับคืนสินค้าด้วยความรวดเร็วที่มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การ

Merge in transit การขนส่งแบบไม่ผ่านคลังสินค้า

คือ โครงสร้างด้านโลจิสติกสที่ดำเนินการขนส่งสินค้าที่ได้มีการรวบรวมและบรรจุหีบห่อแล้ว โดยไม่ผ่านคลังกระจายสินค้า จากผู้ผลิตหรือซัพพลายเออร์มากกว่าหนึ่งรายไปยังผู้บริโภค

Warehouse คลังสินค้า

คือ สถานที่สำหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างๆกัน เช่น ศูนย์กระจายสินค้า ศูนย์จำหน่ายสินค้า และโกดัง โดยคลังสินค้าส่วนใหญ่มักมีบริการพิเศษอย่างการแพ๊คของเพื่อจัดส่งให้กับทางร้านค้าอีกด้วย โดยที่ร้านค้าไม่ต้องแพ๊คของหรือไปส่งของเอง

Inventory สินค้าคงคลัง

คือ สินค้าต่างๆที่เก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน เช่น การดำเนินงานผลิต ดำเนินการขาย หรือดำเนินงานอื่นๆ ส่วนการจัดการสินค้าคงคลัง (Inventory Management) คือ การเก็บทรัพยากรไว้ใช้ในปัจจุบัน หรือในอนาคต เพื่อให้การดำเนินการของร้านค้าดำเนินไปอย่างราบรื่น เกิดการวางแผนกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม

Packaging การบรรจุหีบห่อ

คือ หนึ่งในกระบวนการที่ดำเนินในคลังสินค้า หรือดำเนินการก่อนการจัดส่ง โดยการบรรจุหีบห่อ คือการห่อตัวสินค้าลงในกล่องพัสดุอย่างระมัดระวังการปิดกล่องและทำการจัดส่ง เพื่อลดโอกาสการเกิดความเสียหายของสินค้าระหว่างการจัดส่ง โดยการบรรจุสินค้าลงกล่องพัสดุต้องคำนึงถึงเนื้อวัตถุดิบของสินค้าด้วยว่าเหมาะสมที่จะห่ออย่างไรเพื่อลดอัตราการเกิดความเสียหากมากที่สุด

Retail การค้าปลีก

คือ การค้าขายสินค้าหรือบริการแก่ผู้บริโภคผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อแสวงหากำไร ความต้องการของสินค้าสร้างผ่านการพัฒนาการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค การค้าปลีกเกิดขึ้นในโลกออนไลน์จำนวนมาก มีการจ่ายค่าสินค้าผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงบริการเก็บเงินปลายทาง และจัดส่งผ่านทางบริษัทขนส่ง

Wholesales ผู้จําหน่ายรายใหญ่

เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผู้จัดจำหน่าย (Distributors) มีความแตกต่างจากผู้ค้าปลีก คือ ผู้ค้าส่งให้ความสำคัญกับทำเลที่ตั้ง การจัดบรรยากาศ และการส่งเสริมการตลาดน้อยกว่าผู้ค้าปลีก เพราะไม่ได้เน้นผู้บริโภคคนสุดท้าย และเรื่องของการค้าส่งจะมีขนาดใหญ่กว่าการค้าปลีกและจะครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางกว่าการค้าปลีกด้วย

Distribution Center ศูนย์กระจายสินค้า

คือ คลังสินค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะอย่าง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการหมุนเวียนสินค้าเข้าและออก ทำหน้าที่รับคำสั่งซื้อ จัดหาสินค้า และจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า โดยไม่ให้เกิดการเก็บรักษาสินค้าโดยไม่จำเป็น และในแง่ของวงการขนส่ง คือ จุดที่ทำหน้าที่ในการกระจายพัสดุไปให้ถึงปลายทาง โดยเป็นพัสดุที่มาจากหลายที่รวมกัน และแยกส่งไปจุดคต่างๆ

Freight Forwarder ผู้ให้บริการขนส่งระหว่างประเทศ

ไม่ใช่ผู้นำเข้าสินค้า แค่เป็นผู้ให้บริการระหว่างการดำเนินการนำสินค้าจากผู้ขนส่งสินค้าสาธารณะ (Common Carrier) ไปส่งมอบให้กับผู้รับสินค้าหรือผู้รับตราส่ง (Consignee) เมื่อสินค้ามาถึงท่าเรือปลายทางในฐานะเป็นตัวแทนของผู้รับสินค้าหรือผู้รับตราส่ง

Cross Dock ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า

คือ คลังสินค้าที่ใช้สำหรับการรับสินค้าและส่งสินค้าในเวลาเดียวกัน หรือเป็นคลังสินค้าซึ่งมีการออกแบบเป็นพิเศษ เพื่อใช้ในการขนถ่ายจากพาหนะหนึ่งไปสู่อีกพาหนะหนึ่ง

Shipjung หวังว่า คำศัพท์เหล่านี้จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ดำเนินกิจการในวงการธุรกิจ และสำหรับใครที่กำลังมองหาตัวช่วยดีๆ เรื่องระบบโลจิสติกส์ อย่าลืมนึกถึง Shipjung เพราะเราคือ ระบบเดียว ครบทุกเรื่องขนส่ง มีหลากหลายบริษัทขนส่งให้คุณเลือก ทั้งจัดส่งในประเทศและระหว่างประเทศ มาพร้อมบริการเก็บเงินปลายทางภายในประเทศ และมีคะแนนสะสมระหว่างการใช้งานอีกด้วย

ลงทะเบียนจองขนส่งออนไลน์ได้ที่ www.shipjung.com
หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line: @Shipjung

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked

14 − 9 =