เบื่อไหม? ปัญหาพัสดุติดอยู่ที่กรมศุล SHIPJUNG มีเคล็ดลับดีๆที่จะทำให้การส่งของไปต่างประเทศ ง่าย…กว่าที่คุณคิด

ส่งออกไม่ติดกรมศุล

สำหรับใครที่พลาด SHIPJUNG LIVE EP.1 ในหัวข้อ “ส่งของต่างประเทศอย่างไร ไม่ให้ติดกรมศุล ” ในบทความนี้ SHIPJUNG มีเทคนิคดีๆ จาก คุณ รสวรรณ ธนวุฒานันท์ Country Manager บริษัท Aramex ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออกระหว่างประเทศ ที่มีประสบการณ์มากว่า 20 ปี ที่จะทำให้การส่งของไปต่างประเทศ เป็นเรื่องง่ายขึ้น ส่งของไปต่างประเทศยังไงให้ไม่ติดขัด ไม่ติดกรมศุล

โดยปัจจัยหลักๆที่จะทำให้การส่งของไปต่างประเทศราบรื่น ไม่ติดขัด ก็คือการเลือก Incoterms หรือข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าที่เหมาะสม การจ่าหน้าซองที่มีข้อมูลครบถ้วน และการแพ็คเพื่อลดความเสียหาย รวมถึงการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งของที่ส่งได้และไม่สามารถส่งได้

ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้า (Incoterms)

ในวงการการขนส่งนั้น มี Incoterms ด้วยกันหลากหลายรูปแบบ แต่จะมีเพียงแค่ 4 แบบเท่านั้นที่เป็นที่นิยมในการส่งสินค้าไปต่างประเทศ ได้แก่ EXW, FOB, CIF และ DAP

EXW หรือ Ex Works

คือข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าที่ต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่าย 3 ส่วน ได้แก่ จากฝั่งผู้ซื้อ ฝั่งการขนส่งระหว่างประเทศ และฝั่งผู้ขาย มีเงื่อนไขในการส่งมอบคือ ผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้เตรียมสินค้าไว้พร้อมสำหรับส่งมอบให้กับผู้ซื้อ ณ สถานที่ของผู้ขายเอง โดยผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

FOB หรือ Free on Board

FOB เป็นข้อกำหนดที่ได้รับความนิยม เนื่องจากการรับผิดชอบจะแบ่งกันคนละครึ่งทาง ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบค่าเดินพิธีการขาออก และนำของมาส่งที่ท่าเรือหรือสนามบิน ถือเป็นการสิ้นสุดภาระการส่งมอบ หลังจากนั้น ผู้ซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าส่งและค่าใช้จ่ายอื่นๆเอง และในกรณีที่พัสดุเกิดความเสียหายก่อนถึงท่าเรือ หรือสนามบิน ยังนับเป็นความรับผิดชอบที่ฝั่งผู้ขายต้องดูแล

CIF หรือ Cost, Insurance & Freight

เป็นข้อกำหนดที่คำนึงถึงค่าใช้จ่าย 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่ ค่าสินค้า ประกันภัย และค่าขนส่ง โดยผู้ขายจะสิ้นสุดภาระการส่งมอบสินค้า เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าข้ามกาบเรือขึ้นไปบนเรือสินค้ายังประเทศปลายทาง

DAP หรือ Delivered at place

เป็นข้อกำหนดเกิดจากการนำข้อกำหนด DAF (Delivered At Frontier), DES (Delivery Ex Ship), DEQ (Delivered Ex Quay) และ DDU (Delivered Duty Unpaid) มารวมกัน เนื่องจากทางหอการค้านานาชาติเห็นว่า เงื่อนไขทั้ง 4 มีความคล้ายกัน จึงยุบรวมกันเพื่อให้เกิดความสะดวกยิ่งขึ้น โดยผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบตั้งแต่หน้าร้านไปยังจุดหมายปลายทาง แต่ผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบในส่วนของพิธีการนำเข้าและภาษีเอง

จากข้อกำหนดที่ได้รับความนิยมทั้ง 4 ข้อนี้ จะเห็นได้ว่า แต่ละข้อกำหนดมีหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ขายและผู้ซื้อที่แตกต่างกันไป ส่วนวิธีการเลือกข้อกำหนดในการส่งมอบให้เหมาะสมนั้น ขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจัดส่ง และประเภทของสิ่งของ

อีก 2 ปัจจัย ที่จะทำให้การส่งของไปต่างประเทศราบรื่น ไม่ยากอย่างที่คุณคิด คือ การจ่าหน้า และ การแพ็คสิ่งของข้างใน

การจ่าหน้า

ผู้ส่งควรระบุชื่อและที่อยู่ผู้รับสินค้าบนจ่าหน้าให้ชัดเจนและครบถ้วน ไม่ว่าจะเป็นบ้านเลขที่ หมู่บ้าน ถนน ซอย เขต/แขวง และที่สำคัญที่สุดคือ รหัสไปรษณีย์ การที่ที่อยู่ปลายทางไม่ชัดเจน จะทำให้เกิดความล่าช้าในการจัดส่ง และนำมาซึ่งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น ค่าโกดัง ที่จะทำให้การขนส่งติดขัดได้ สิ่งสำคัญไม่ที่อยู่ปลายทาง ก็คือเบอร์โทรและอีเมลล์ของผู้รับ ในกรณีที่เบอร์โทรไม่ชัดเจน ไม่สามารถติดต่อได้ ยังมีช่องทางการติดต่ออีกหนึ่งช่องทาง ก็คืออีเมลล์ ดังนั้น ผู้ส่งควรขอข้อมูลจากผู้รับปลายทางให้ครบถ้วน

การแพ็ค

การแพ็คพัสดุเพื่อการจัดส่งไปต่างประเทศ ควรรอบคอบและละเอียดอ่อนมากกว่าการจัดส่งพัสดุภายในประเทศ เนื่องจากกล่องพัสดุจะผ่านขั้นตอนการจัดส่งหลายขั้นตอนและใช้เวลาการจัดส่งมากกว่าการจัดส่งภายในประเทศ ผู้ส่งควรแพ็คให้แน่นหนา เหมาะสมกับตัววัสดุของสิ่งของด้านใน เพื่อลดความเสียหายหรือชำรุดที่อาจเกิดขึ้น เพราะหากเกิดความเสียหายแล้วพบว่าการแพ็คนั้นไม่สมบูรณ์ บริษัทขนส่งอาจรับผิดชอบหรือรับผิดชอบไม่เต็มจำนวน อีกหนึ่งเคล็ดลับในการแพ็ค คือ ควรใช้กล่องที่เป็นของขนส่งที่ใช้บริการโดยเฉพาะ เพื่อให้ง่ายต่อการแยกเมื่อถึงคลังสินค้า

ที่สำคัญคือ ผู้ส่งต้องคำนึงและให้ความสำคัญกับสิ่งของที่ส่งได้ และไม่สามารถส่งได้ โดย สิ่งของหรือสินค้าที่ไม่สามารถส่งได้ ได้แก่

• สิ่งมีชีวิต
• วัตถุมีคมและอาวุธ
• วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ
• สื่อลามก อนาจาร
• สินค้าที่มีแบตเตอรี่ เช่น นาฬิกา เนื่องจากหากบนเครื่องบินหรือบนเรือ มีแบตเตอรี่มากเกินไปอาจนำมาซึ่งความเสียหายได้ และจะส่งผลกระทบไปถึงผู้โดยสารด้วย
• ผลิตภัณฑ์ที่มีเคมีภัณฑ์เป็นส่วนผสม ในกรณีที่ต้องการจะส่งไปต่างประเทศ จะต้องมีใบยืนยันจากทางโรงงานผู้ผลิต
• สิ่งเสพติด แม้ว่าสิ่งเสพติดบางประเภทสามารถออกจากประเทศต้นทางไปได้ แต่อาจถูกตรวจสอบที่ประเทศปลายทาง
• ของลอกเลียนแบบ ของละเมิดลิขสิทธิ์ หากตรวจสอบพบเจอ จะทำการยึดและอาจนำมาซึ่งการดำเนินคดีทางกฎหมาย
• เงินและธนบัตร เนื่องจากบางครั้งอาจจะมีธนบัตรปลอม หรืออาจนำไปสู่การฟอกเงิน

เพียงแค่ผู้ส่งศึกษาข้อมูลเรื่องเงื่อนไขการส่งมอบ จ่าหน้าให้ชัดเจน แพ็คอย่างแน่นหนา และสิ่งของที่ส่งนั้น ถูกต้องตามกฎหมาย การส่งของไปต่างประเทศ ก็จะไม่ยากอย่างที่คุณคิดอีกต่อไป สำหรับใครที่คิดว่าการส่งของไปต่างประเทศ เป็นเรื่องยาก ส่งยาก คุณสามารถจองขนส่งออนไลน์ผ่าน SHIPJUNG ได้ และเราพร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา ที่จะทำให้คุณรู้สึกว่า การส่งของไปต่างประเทศ ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป…

และอย่าพลาด Live รอบต่อไป กับ SHIPJUNG Live ep.2 ที่จะมาพูดเรื่อง การเริ่มต้นในการส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศ พร้อมเทคนิคและความรู้ดีๆมากมายจากผู้มีประสบการณ์ตรง เจอกัน วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 1 ทุ่มตรง!!

กดไลค์ Facebook Fan Page เพื่อไม่พลาด Live ข่าวสาร และโปรโมชั่นมากมาย ได้ที่
Facebook: Shipjung ระบบจองขนส่งออนไลน์
ลงทะเบียนเข้าใช้งานได้ที่ www.shipjung.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked

3 × 4 =