กิจกรรม CSR SHIPJUNG

Shipjung  มอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กกำพร้า ที่ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก

         เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา พนักงานของ SHIPJUNG ทุกคน นำทีมโดย คุณ รชตะ สถิตอมรธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชิปจัง จำกัด ได้ร่วมกันทำ CSR โดยเดินทางไปร่วมทำบุญ มอบเงินบริจาค และมอบสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน ให้กับน้องๆเด็กกำพร้า ที่มูลนิธิคุ้มครองเด็ก (บ้านครูยุ่น) อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

CSR SHIPJUNG

โดยมูลนิธิคุ้มครองเด็ก ได้ตั้งขึ้น โดยมีจุดประสงค์ เพื่อคุ้มครอง ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และพัฒนาเด็กไทยที่มีความทุกข์ยากและลำบาก ถูกทอดทิ้งจากครอบครัว หรือถูกรังแกจากผู้ใหญ่ในสังคม โดยมุ้งเน้นให้ความช่วยเหลือแก่เด็กๆในด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย รวมถึงชีวิตความเป็นอยู่ เด็กในมูลนิธิ มีอายุตั้งแต่ 2 เดือน – วัยเยาวชน 16 ปี

ชิปจัง ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า ของเล่น ตุ๊กตา เครื่องเขียน พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันและของว่างให้กับน้องๆทุกคน และช่วยดูแล พูดคุยกับน้องๆ ตลอดช่วงเวลาทานอาหารกลางวัน  เมื่อน้องๆรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ ทางชิปจัง ได้มีการมอบเงินบริจาคให้กับทาง มูลนิธิคุ้มครองเด็ก เพื่อใช้เป็นทุนในการดูแลน้องๆในมูลนิธิแห่งนี้ต่อไป

กิจกรรม SHIPJUNG CSR

กิจกรรม CSR เพื่อสังคมครั้งนี้ เพื่อตอบแทนสังคมและแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมอย่างสม่ำเสมอ การทำกิจกรรมด้าน CSR ในแต่ละครั้งนั้น ทำให้เห็นว่า ยังมีผู้คนอีกหลายกลุ่มหลายคน ที่ไม่ได้รับโอกาสดีๆในด้านต่างๆ และยังรอคอยโอกาสและความช่วยเหลือจากสังคมเสมอ อย่างไรก็ตาม ชิปจัง ในนามของ บริษัทที่ให้บริการจองขนส่งออนไลน์ จะทำกิจกรรมดีๆแบบนี้ เพื่อตอบแทนสังคมและมอบโอกาสดีๆคืนให้กับสังคมต่อไป

SHIPJUNG ระบบจองขนส่งออนไลน์
ให้บริการทั้งการจองขนส่งออนไลน์ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเข้าใช้งาน ได้ที่
www.shipjung.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked

seventeen + ten =