ของถึงช้า Covid ส่งของไปต่างประเทศ

ช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์คงเจอปัญหาเดียวกัน คือ “ของส่งถึงลูกค้าช้ามากก” หลักๆมันเป็นเพราะอะไร? Shipjung มีคำตอบมาให้!

Covid-19 ทำพิษ จัดส่งสินค้ายากขึ้น

ปฏิเสธไม่ได้ว่าวิกฤตช่วงนี้มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 และเจ้าไวรัสตัวนี้ก็เป็นตัวการสำคัญที่ส่งผลต่อการจัดส่งสินค้าด้วย

การจัดส่งภายในประเทศ

1). เนื่องจากมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้มีการปิดเส้นทางในบางพื้นที่ ทำให้บริษัทขนส่งจำเป็นต้องเลือกใช้เส้นทางอื่นในการเข้ารับและจัดส่งพัสดุ ซึ่งเส้นทางใหม่อาจต้องใช้เวลาในการเดินทางนานและลำบากกว่าเส้นทางเดิม

2). ในช่วงกักตัว มียอดจัดส่งเพิ่มมากขึ้นหลายเท่าตัว รวมกับในขณะเดียวกันก็มีข้อจำกัดในการจัดส่งบางพื้นที่ดังที่กล่าวไว้ บริษัทขนส่งจึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการเข้ารับและจัดส่งพัสดุนานกว่าสถานการณ์ปกติ

การจัดส่งระหว่างประเทศ

1). ในต่างประเทศก็มีการปิดบางพื้นที่เช่นเดียวกัน ทำให้มีไฟล์ทเที่ยวบินส่งพัสดุระหว่างประเทศน้อยลงมาก นี่จึงเป็นสาเหตุหลักในตอนนี้ทำให้การจัดส่งระหว่างประเทศล่าช้าลงกว่าปกติ

2). บริการของ Shipjung ครอบคลุมการส่งของไปต่างประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม

การจัดส่งทางตรง คือ การที่มีเที่ยวบิน บินตรงไปยังประเทศปลายทางได้เลย 
การจัดส่งทางอ้อม คือ การที่ไฟล์ทบินจำเป็นต้องแวะส่งสินค้าในประเทศอื่นๆก่อน จึงใช้เวลาการจัดส่งนานกว่าแบบทางตรง

เนื่องจากมีไฟล์ทบินที่ให้บริการน้อยลงมาก หลายบริษัทขนส่งจึงแก้ปัญหาโดยการนำส่งเส้นทางอื่นแทนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น รถบรรทุก ซึ่งแน่นอนว่าต้องใช้เวลาจัดส่งนานกว่าปกติมาก

และนี่คือสถานการณ์ล่าสุดสำหรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในขณะนี้.. เป็นเพราะมาตรการป้องกันของแต่ละพื้นที่ จึงทำให้บริษัทขนส่งต่างๆต้องทำตามกฎระเบียบของพื้นที่นั้นๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริการดังกล่าว ในฐานะที่ Shipjung เป็นระบบจองขนส่งที่รวบรวมบริการของบริษัทขนส่งทั้งในและต่างประเทศ จึงตั้งใจจะช่วยประสานงานระหว่างร้านค้าและบริษัทขนส่งให้สามารถจัดส่งพัสดุไปถึงปลายทางอย่างเต็มที่ที่สุด

ขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจให้ Shipjung ดูแลเสมอมานะคะ

ชิ้นเดียวก็เข้ารับ
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked

one × 5 =