Social Media ได้เข้ามามีบทบาทในโลกเราอย่างมาก ก่อนหน้านี้แพลตฟอร์ม Social Media มีจุดประสงค์หลักเพื่อเชื่อมต่อเพื่อน ๆ และครอบครัวให้สามารถพูดคุยกันได้จากระยะทางไกล จนในปัจจุบัน Social Media กลายเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้ผู้คนสามารถเข้าถึงแบรนด์ที่ชื่นชอบ และสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของแบรนด์ได้ง่ายขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Facebook เป็นแพลตฟอร์ม Social Media ที่มีการใช้งานมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกัน Gen Z มีการใช้งานในแพลตฟอร์มอื่น ๆ ที่มีการรับรองสื่อรูปภาพมากกว่า เช่น Youtube, Snapchat, Instagram, Tik Tok และอื่น ๆ ด้วยการนำเสนอเนื้อหาที่ทำให้เกิดการโต้ตอบการผู้ใช้งาน ทำให้แพลตฟอร์มใหม่ ๆ เหล่านี้ตอบสนองความต้องการในการแสดงออกของคน Gen Z ได้อย่างดี

ด้วยพฤติกรรมของผู้ใช้งานกว่า 55% ทำให้ Social Media กลายเป็น Marketplace ใหญ่สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการทำวิจัยสินค้า, การเข้าถึงแบรนด์ และการสั่งซื้อสินค้า เป็นต้น จากรายงานของ Dentsu ในปี 2018 พบว่า 49% ของนักช๊อป Gen Z มีการค้นหาข้อมูลสินค้าในแพลตฟอร์ม Social Media ก่อนการตัดสินใจซื้อ

คน Gen Z ส่งผลต่อมูลค่าของแบรนด์อย่างไร

  • Authenticity: Gen Z จะตอบสนองและเชื่อถือผู้มีประสบการณ์จริงมากกว่า celebrities นี่คือเหตุผลว่าทำไมการทำ influencer marketing จึงได้ผลมากถึง 72% ความรู้สึกใกล้ชิดระหว่าง influencer กับผู้ติดตามทำให้เหล่า influencer กลายเป็นนักการตลาดที่ทรงพลัง เนื่องจากลูกค้า Gen Z แนวโน้มที่จะตัดสินใจซื้อสินค้าที่โฆษณาโดยผู้มีอิทธิพลที่ชื่นชอบมากกว่าการโปรโมททางอื่น 1.3 เท่า จากรายงานของ Weltwater ได้รับการยอมรับว่า Instagram เป็นช่องทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการทำการตลาดแบบ influencer marketing ตามด้วย Twitter และ Youtube
  • Green initiative: เกือบสองในสามของคนวัย Gen Z ต้องการซื้อสินค้าจากแบรนด์ที่มีภารกิจและมีจุดยืนเพื่ออะไรบางอย่าง (ข้อมูลจากรายงานของ Kantar Consulting) Gen Z มีความใส่ใจกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและต้องการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลก บริษัทต่าง ๆ จึงมักถูกเรียกร้องให้แสดงคุณค่าและความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเอาชนะใจลูกค้ากลุ่มนี้
  • Diversity: ด้วยความเป็นคนสมัยใหม่ของคน Gen Z จึงเป็นลูกค้ากลุ่มที่ท้าทายแบบแผนและกลยุทธ์ทั้งหมด เพราะในขณะเดียวกัน คน Gen Z กำลังต่อสู้เพื่อเพศทางเลือกและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็น toxic เพื่อทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจ พวกเขายังสนับสนุนการแสดงออกอย่างอิสระแม้จะอาศัยอยู่ในบรรทัดฐานทางสังคมที่ล้าสมัย ด้วยความเปิดกว้าง จึงมีผลิตภัณฑ์สำหรับเพศทางเลือกและต้องความใหม่อื่น ๆ มากขึ้น
pride gen z social media

พฤติกรรมการสั่งซื้อ

สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตคือ คนรุ่นใหม่มีความสนใจในโฆษณาเพียง 6 วินาทีเท่านั้น ซึ่งสถิตินี้ถือเป็นมาตรฐานใหม่ในการทำโฆษณาให้ดึงดูดผู้บริโภคก่อนวิดิโอจะถูกปิด นอกจากนี้ แม้ว่าจะปิดการขายได้ แต่ในขั้นตอนของการชำระเงินก็มีส่วนในการตัดสินใจของผู้บริโภคเช่นเดียวกัน จากผู้ตอบแบบสอบถาม 56% กล่าวว่า มักจะเลือกจ่ายเงินสดภายหลังการจัดส่ง (CoD) มากกว่าการโอนชำระก่อนได้รับสินค้า และ 43% ของคน Gen Z มีแนวโน้มจะยกเลิกคำสั่งซื้อหากเกิดความไม่สะดวกในระหว่างขั้นตอนการชำระเงิน

ด้วยประชากรรุ่นใหม่และอำนาจการซื้อที่เพิ่มมากขึ้น ตลาด Southeast Asia จึงถูกคาดการณ์ว่าสามารถเป็นตลาดที่มีประสิทธิภาพมากแห่งหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของอัตราการใช้งาน E-commerce อย่างรวดเร็ว จากการศึกษาของ Dentsu ยังแสดงให้เห็นว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของ Gen Z มีการใช้จ่ายกับการช๊อปปิ้งออนไลน์มากกว่า 30$ ต่อเดือน ยอดการใช้จ่ายนี้คิดเป็น 34% ของการเติบโตการบริโภคภายในปี 2573

สถิติเหล่านี้แสดงเห็นว่านอกจากผู้บริโภคในช่วงอายุอื่นแล้ว ผู้บริโภครุ่น Gen Z ก็มีอิทธิพลต่อธุรกิจ E-commerce ในปัจจุบันด้วย แบรนด์ต่าง ๆ จึงต้องคำนึงถึงความต้องการของผู้บริโภคในทุกช่วงวัยเพื่อสามารถตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked

two × 5 =