หลายคนที่อยากส่งของไปต่างประเทศ ทั้งที่เป็นการส่งสินค้าให้ลูกค้า หรือว่าส่งของไปให้ญาติที่เรียนอยู่ต่างประเทศ แล้วกำลังเลือกบริษัทขนส่งที่ให้บริการส่งของไปต่างประเทศ Shipjung ขอแนะนำบริษัทขนส่ง DHL และ Aramax ที่ทุกคนรู้กันดีว่า 2 บริษัทนี้ เป็นบริษัทขนส่งในไทยที่มักจะถูกนึกถึงเป็นชื่อแรก ๆ หากต้องการส่งของไปต่างประเทศ

วันนี้ Shipjung อยากเผยให้เห็นขั้นตอนการทำงานและเบื้องหลังการเดินทางข้ามประเทศของพัสดุหนึ่งชิ้นว่าจากผู้ส่งจนถึงมือผู้รับนั้น จะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้าง โดยขั้นตอนการจัดส่งในวันนี้เป็นกระบวนการจัดส่งของบริษัท DHL

ส่งของไปต่างประเทศ DHL

1. เมื่อมีพัสดุพร้อมส่งแล้ว ผู้ส่งทำรายการส่งของไปต่างประเทศผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ iExpressByDHL.com
2. เจ้าหน้าที่ขออนุญาตเปิดตรวจเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของพัสดุเบื้องต้น และตรวจสอบเอกสารที่จำเป็น
3. เจ้าหน้าที่แสกนข้อมูลเข้าระบบ ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะพัสดุได้อย่างเรียลไทม์ด้วยการนำเลขเวย์บิล 10 หลักไปเช็คในเว็บไซต์
4. เจ้าหน้าที่นำพัสดุกลับไปที่ศูนย์บริการเพื่อชั่งน้ำหนักและวัดขนาดอีกครั้ง พร้อมลำเลียงขึ้นสายพานและเข้าเครื่องเอ๊กซ์เรย์
5. ส่งต่อไปยังฮับกรุงเทพฯ ซึ่งตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ลำเลียงขึ้นสายพาน ผ่านเครื่องเอ๊กซ์เรย์และทำการคัดแยกพัสดุเพื่อส่งไปยังฮับประจำภูมิภาค และส่งต่อไปยังฮับของประเทศปลายทาง
6. ผ่านพิธีศุลกากรของประเทศปลายทางเพื่อนำเข้า คัดแยก และเคลื่อนย้ายไปยังศูนย์บริการในพื้นที่
7. เจ้าหน้าที่ทำการคัดแยก ณ ศูนย์บริการและนำส่งไปยังผู้รับปลายทางภายในเวลาที่กำหนด

อย่างไรก็ตาม ขั้นตอนการส่งของไปต่างประเทศของแต่ละบริษัทขนส่งอาจมีความแตกต่างกัน DHL เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ลูกค้า Shipjung นิยมใช้เป็นส่วนมาก เนื่องจากคุณภาพการบริการสูงในราคาที่สมเหตุสมผล

ลงทะเบียนเพื่อใช้บริการส่งของต่างประเทศ
ในราคาที่ถูกกว่านำส่งเองจากทุกขนส่ง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked

1 × 2 =