ลงทุนอย่างไร? เข้าถึงคนไทยได้มากกว่า!
ปัจจุบัน ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตหลักในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ก้าวเข้าสู่การลงทุนในยุคใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและโลจิสติกส์ในภูมิภาคอาเซียน เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค และมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้เป็นประเทศที่นักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นักลงทุนจากญี่ปุ่น จีน และสิงคโปร์ สามารถสรุป E-commerce ไทย สั้นๆได้ดังนี้ การใช้ช่องทางอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต:        ...
แก้ความกังวลเรื่องรายได้ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ !
แก้ความกังวลเรื่องรายได้ แม่ค้าออนไลน์มือใหม่ ! ประเทศไทยได้เข้าสู่โลกดิจิทัลมามากแล้ว ประชากรไทยส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ และกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบันคือการซื้อขายออนไลน์ ทั้งนี้ แม้ว่าอัตราการเติบโตของ E-commerce จะพุ่งสูงขึ้น มีตลาดรองรับ แต่ก็ยังเป็นความกังวลของร้านค้าเปิดใหม่เพราะมีการแข่งขันสูง “รายได้” คือความกังวลหลักของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์มือใหม่ มักจะตั้งคำถามว่าในเดือนหน้า จะสามารถเพิ่มรายได้แก่ธุรกิจให้ดีขึ้นได้อย่างไร และจะทำอย่างไรให้ปีต่อ ๆ ไปมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน สาเหตุหลักของปัญหาเรื่องรายได้ไม่เป็นไปอย่างที่คาดหวัง ...
“เวียดนาม” ตลาดใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม
“เวียดนาม” ตลาดใหญ่ที่ไม่ควรมองข้าม ในสภาพเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนนี้ เวียดนามยังเป็นประเทศที่ได้รับความนิยมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม ) ประเทศในโซนยุโรป รวมทั้งประเทศในแถบเอเชียล้วนอยากเข้าไปลงทุน ส่งออก และย้ายฐานการผลิตไปที่เวียดนามทั้งสิ้น ส่งผลให้เศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดด และเนื่องจากประชากรในเวียดนามร้อยละ 50 อยู่ในวัยทำงาน จึงมีแรงงานในการช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้เติบโตได้ดีขึ้น ...
ฉลองรับสิ้นปี! ไปรษณีย์ลดค่า COD สูงสุด 70% !
ฉลองรับสิ้นปี! ไปรษณีย์ลดค่า COD สูงสุด 70% ! ปี 2019 กำลังจะผ่านไปแล้ว ! ใครยังเคลียร์สต็อกไม่หมดบ้าง ? มาบูทการขายด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษจากไปรษณีย์กันค่ะ เนื่องจากไปรษณีย์เห็นถึงอัตราการขยายตัวของ E-commerce ไทยที่เพิ่มขึ้นถึง 20% โดยเฉพาะในช่วง Big Sale ...
ระวัง! ปัญหาการทำธุรกิจ E-commerce ใน Southeast Asia
ปัญหาการทำธุรกิจ E-commerce ใน Southeast Asia 4 ปีที่ผ่านมา เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่ E-commerce เติบโตเร็วที่สุดด้วยอัตราการเติบโตเฉลี่ย 62% ต่อปี แต่ระบบโลจิสติกส์ยังเติบโตไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงนี้ ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่แตกต่าง อาจจะเกิดปัญหาได้ง่ายในการขนส่งแบบ Last-mile เช่น พื้นที่ชนบทไม่มีถนนลาดยางหรือป้ายที่ชัดเจน  นั่นแสดงถึงโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการ E-commerce ...
ขยายธุรกิจไปไกลขึ้น! ด้วยบริการคลังสินค้าจาก Boxme Thailand
ขยายธุรกิจไปให้ไกลขึ้น! ด้วยบริการคลังสินค้า จาก Boxme Thailand ในปัจจุบัน ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ถือเป็นธุรกิจที่แพร่หลายมากในประเทศไทย แต่ก็เป็นธุรกิจที่ไม่สามารถทำได้ง่ายนัก เพราะมักพ่วงมากับปัญหาหลายอย่าง เช่น ไม่มีเวลาส่วนตัว การเตรียมของและการจัดส่งที่ยุ่งยาก การดูแลพนักงานที่วุ่นวาย และอาจทำให้เบียดเบียนเวลางานประจำอีกด้วย จะดีแค่ไหนถ้ามีคนมาช่วยจัดการปัญหาให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้ง่ายขึ้น และยังสามารถขยายธุรกิจคุณให้ไปได้ไกลขึ้นอีกด้วย ! จากประสบการณ์ที่หลายหลาย เช่น E-commerce, ...
ดันธุรกิจให้โต! ด้วยบริการคลังสินค้าครบวงจรจาก Boxme Thailand
ดันธุรกิจให้โต ด้วยบริการคลังสินค้าครบวงจรจาก Boxme Thailand ! ในปัจจุบัน ธุรกิจร้านค้าออนไลน์ถือเป็นธุรกิจที่แพร่หลายมากในประเทศไทย แต่ก็เป็นธุรกิจที่ไม่สามารถทำได้ง่ายนัก เพราะมักพ่วงมากับปัญหาหลายอย่าง เช่น ไม่มีเวลาส่วนตัว การเตรียมของและการจัดส่งที่ยุ่งยาก การดูแลพนักงานที่วุ่นวาย และอาจทำให้เบียดเบียนเวลางานประจำอีกด้วย จะดีแค่ไหนถ้ามีคนมาช่วยจัดการปัญหาให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปได้ง่ายขึ้น และยังสามารถขยายธุรกิจคุณให้ไปได้ไกลขึ้นอีกด้วย ! จากประสบการณ์ที่หลายหลาย เช่น E-commerce, ...