บริษัท ชิปจัง จำกัด ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ ผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของบริษัท ชิปจัง จำกัด หรือเรียกในที่นี้ว่าระบบ SHIPJUNG ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1)    บริษัท ชิปจัง จำกัด คือระบบที่รวบรวมบริษัทขนส่งหลากหลายมาไว้ในที่ระบบเดียว ทำให้ง่ายต่อการเลือกใช้บริการจัดส่งสินค้าและพัสดุต่างๆ สามารถเชื่อมต่อโดยตรงกับบริษัทขนส่งอื่นๆโดยอัตโนมัติ ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ชิปจัง จำกัด ทางระบบ SHIPJUNG มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์ (Email ) ชื่อ (Name) หมายเลขโทรศัพท์ (Telephone number) หรือเขตไปรษณีย์ (Zip Code) เป็นต้น

2)   สำหรับท่านที่ทำการ “ลงทะเบียน” เพื่อเข้าใช้งานภายในระบบ SHIPJUNG หรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อขอใช้บริการในเว็บไซค์ จะมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพิ่มเติมที่ ต่อไปนี้หรือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับท่าน นั่นคือ
(2.1)  ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น เพศ วันเกิด สัญชาติของท่าน ชื่อและรายละเอียดการติดต่อในทุกช่องทาง รูปโลโก้ร้านหรือบริษัทของท่าน
(2.2)  รายละเอียดการชำระเงินของท่าน ที่ใช้ในการจ่ายค่าจัดส่งพัสดุหรือค่าเรียกเก็บเงินปลายทาง เช่น หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและวันหมดอายุ ข้อมูลบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการเติมเงินเข้าสู่ระบบเพื่อใช้เป็นค่าจัดส่งพัสดุ
(2.3)   ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถานที่เข้ารับ-จัดส่งสินค้าของท่าน เช่น ที่ตั้งบริษัท โกดัง คลังสินค้า ที่อยู่ต้นทางหรือที่อยู่การเข้ารับสินค้า และที่อยู่ปลายทางหรือที่อยู่การจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ เพื่อใช้ในการติดต่อในการจัดส่งพัสดุ
(2.4)   ข้อมูลที่ระบบ SHIPJUNG เก็บรวบรวมเกี่ยวกับความสนใจ ความต้องการ และความคิดเห็นของท่าน เช่นอาชีพของท่าน งานอดิเรก สินค้าที่ท่านขายเป็นประจำ เป็นต้น
(2.5)  การติดต่อของระบบ SHIPJUNG กับท่านในทุกช่องทางที่มีการโต้ตอบใดๆก็ตาม ระหว่างท่านกับเรา เช่น การโทรศัพท์ติดต่อผ่านเบอร์สำนักงานหรือเบอร์มือถือบริษัท การติดต่อผ่านช่องแชทด่วนในเว็บไซค์ของบริษัท ชิปจัง จำกัด หรือทุกข้อความที่มีการโพสต์อ้างอิงถึงเราบนโซเชี่ยลมีเดีย
(2.6)  รายละเอียดการเข้าชมเว็บไซค์ของบริษัท ชิปจัง จำกัด โดยท่าน การใช้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชั่นบนมือถือของท่าน และข้อมูลอื่นๆที่รวบรวมผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลที่ท่านเข้าดู และระบบ SHIPJUNG ยังอาจรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตัวท่านที่เผยแพร่สาธารณะทางออนไลน์ รวมถึงโปรไฟล์ของท่านบนโซเชียลมีเดีย

3)   นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการอันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุง คุณภาพในการให้ บริการ บริษัท ชิปจัง จำกัด จึงจำเป็น ต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล ของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของ เว็บไซต์ ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4)    บริษัท ชิปจัง จำกัด ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่น ที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวมใช้ หรือดำเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วน บุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้บริษัท ชิปจัง จำกัด ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการ ดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการ ประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตาม นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1)   บริษัท ชิปจัง จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ อีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็น ของท่านในกิจการ หรือกิจกรรม ของบริษัท ชิปจัง จำกัด เท่านั้น

2)   บริษัท ชิปจัง จำกัด ขอแจ้งว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท ชิปจัง จำกัด ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขาย หรือ เผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกอื่น ที่ไม่เกี่ยวกับข้องการให้บริการใช้งานผ่านระบบ SHIPJUNG หรือกิจกรรมของบริษัท ชิปจัง จำกัด โดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3)   บริษัท ชิปจัง จำกัด ได้มีการว่าจ้างหน่วยงานอื่น เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุหรือสินค้าของท่าน กิจกรรมการตลาดและโฆษณา การวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติของระบบ SHIPJUNG เป็นต้น บริษัท ชิปจัง จำกัด จะมีการกำหนดให้ทุกหน่วยงานหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าวเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นความลับ และกำหนดห้ามมิให้มีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้อย่างอื่นนอกเหนือจากกิจกรรมของบริษัท ชิปจัง จำกัด

สิทธิของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว

      ท่านมีสิทธิที่จะเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่จัดเก็บไว้ซึ่งเกี่ยวกับตัวท่านและที่จะแก้ไขความไม่ถูกต้องใดๆก็ตามภายในเว็บไซค์ของบริษัท ชิปจัง จำกัด หรือมีสิทธิที่จะขอให้เราไม่ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อจุดประสงค์ในกิจกรรมการตลาดทางตรง หรือเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัว เพียงแจ้งให้ทางเราทราบได้ในทุกช่องทางการติดต่อหรือที่เว็บไซค์ www.shipjung.com

การใช้คุกกี้ (Cookies)

        “คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ระบบ SHIPJUNG ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการและ เมื่อมีการติดตั้ง ข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้วหากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้ระบบ SHIPJUNG สามารถ บันทึก หรือจดจำ ข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่า ผู้ใช้บริการจะทำ การลบ “คุกกี้” นั้น เสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้วท่านจะได้รับ ความสะดวกสบายในการท่อง เว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ระบบ SHIPJUNG จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้ บันทึก หรือเก็บรวบรวมไว้ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของบริษัท ชิปจัง จำกัด เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้ บริการของบริษัท ชิปจัง จำกัด ต่อไป

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

      ทางบริษัท ชิปจัง จำกัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่ตามกฎหมายหรือข้อบังคับของเราและเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัท ชิปจัง จำกัด เราอาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กฎหมายกำหนดถ้าอยู่ในความต้องการทางธุรกิจที่ถูกกฎหมายของเราและไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย ถ้าบัญชีของคุณถูกปิด ทางบริษัท ชิปจัง จำกัดอาจดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ แต่เราขอสงวนสิทธิ์์์ในการเก็บรักษาและเข้าถึงข้อมูลตราบใดที่จำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ บริษัท ชิปจัง จำกัดจะยังคงใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัว

     ทางบริษัท ชิปจัง จำกัด อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้และจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้า บริษัท ชิปจัง จำกัดจะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่อวิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนตัวของคุณก่อนที่จะดำเนินการ เราอาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทางอีเมลหรือประกาศที่เห็นได้ชัดบนเว็บไซต์ของบริษัท ชิปจัง จำกัด การใช้บริการและแพลตฟอร์มของเว็บไซค์บริษัท ชิปจัง จำกัดหลังจากที่มีโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ย่อมแสดงว่าคุณได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

การติดต่อเพื่อขอแจ้งข้อเสนอแนะ “นโยบายและความเป็นส่วนตัว”

       ขอขอบคุณสำหรับการอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท ชิปจัง จำกัด หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับ “นโยบายความเป็นส่วนตัว” และแนวทางปฏิบัติอื่น หรือคำถามเกี่ยวกับ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของคุณ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ด้านการคุ้มครองข้อมูลของบริษัท ชิปจัง จำกัด ให้ทราบ ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในหน้าเว็บไซค์ www.shipjung.com หรืออีเมล์โดยตรง cs@shipjung.com