Upside Down! 8 เหตุผล ที่ลูกค้าบางส่วนไม่ชอบซื้อของออนไลน์
เหตุผลอะไร ที่ลูกค้าบางส่วนไม่ชอบซื้อของออนไลน์… แม้ว่า การซื้อของออนไลน์ จะถูกจัดเป็น กิจกรรมยอดฮิตบนโลกออนไลน์ และได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ แต่รู้ไหมว่า ในอีกด้านหนึ่ง ก็มีผู้บริโภค หรือกลุ่มลูกค้า ที่ไม่ชอบและไม่สนใจที่จะซื้อสินค้าในร้านค้าออนไลน์ตาม Social Media, Market Place หรือ Website ต่างๆ และเหตุผลของลูกค้าที่ไม่ชอบซื้อของจากร้านค้าออนไลน์ ...