Shipjung มอบเงินบริจาค พร้อมสิ่งของเครื่องใช้ ให้กับ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
Shipjung  มอบเงินบริจาคและสิ่งของเครื่องใช้ พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวันให้เด็กกำพร้า ที่ มูลนิธิคุ้มครองเด็ก          เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา พนักงานของ SHIPJUNG ทุกคน นำทีมโดย คุณ รชตะ ...