Door-to-Door รับพัสดุถึงบ้าน ชิ้นเดียว ก็เข้ารับนะรู้ยัง!
Door-to-door สะดวกสบายดาวล้านดวง เพราะ ชิ้นเดียว ก็เข้ารับ! ในปัจจุบัน เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าธุรกิจ E-commerce นั้น เติบโตอย่างก้าวกระโดด และเพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอีคอมเมิร์ซ จึงมีบริการเสริมขึ้นมาอย่างหลากหลาย เพื่อสนับสนุนธุรกิจ และหนึ่งในนั้นก็คือ บริการ Door-to-door ในต่างประเทศ ไม่ได้มีการนำ door-to-door เข้ามาใช้ในวงการธุรกิจอีคอมเมิร์ซหรืออุตสาหกรรมการขนส่งเท่านั้น ...