ยินดีต้อนรับสู่  www.shipjung.com  โดยเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย บริษัท ชิปจัง จำกัด เป็นแพลตฟอร์มที่เชื่อมต่อกับบริษัทขนส่งทั้งในประเทศและระหว่างประเทศมาไวในระบบเดียว เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์และบุคคลทั่วไป สะดวกกับการจัดส่งพัสดุและง่ายต่อการเลือกใช้บริการ

ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้กำหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการลงทะเบียนใช้งาน เพื่อขอใช้บริการกับทางชิปจัง ในกรณีที่ท่านไม่ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ขอให้ท่านยุติการลงทะเบียนเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ของชิปจังโดยทันที แต่ทั้งนี้หากผู้ใช้งานได้สมัครเข้าใช้งานในเว็บไซต์ต่อไป ถือว่าได้ยอมรับทำความเข้าใจอ่านข้อกำหนดเงื่อนไขและนโยบายการใช้งานส่วนบุคคลโดยละเอียดถี่ถ้วนแล้วทุกประการ

1) คำจำกัดความ

–  “ผู้ให้บริการ” “ชิปจัง” “เรา” หมายถึง บริษัท ชิปจัง จำกัด หรือระบบ SHIPJUNG
–  “ผู้ใช้งาน”  “ลูกค้า”  หมายถึง บุคคลที่ลงทะเบียนเข้าใช้งาน ภายใต้รูปแบบของเว็บไซต์ บริษัท พนักงาน ร้านค้าออนไลน์
– “การให้บริการ”    หมายถึง  การใช้งานผ่านเว็บไซต์ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การตรวจสอบราคาส่งพัสดุ สร้างรายการสินค้า เลือกบริษัทขนส่ง การเลือกใช้เก็บเงินปลายทาง
– “พันธมิตร” หมายถึง   บริษัทที่ขนส่งที่มีหน้าที่บริการจัดส่งพัสดุให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้งาน
–  “พัสดุ” “สินค้า”   หมายถึง  บรรจุภัณฑ์หรือหีบห่อทั้งหมดที่ส่งให้พันธมิตรของชิปจังเพื่อการจัดส่งใน 1 ใบนำส่งสินค้า
–  “ค่าจัดส่ง” หมายถึง ค่าบริการขนส่งที่ผู้ใช้บริการทำการยินยอมชำระกับผู้ให้บริการ
–   เก็บเงินปลายทาง  –  ค่าบริการที่ผู้รับพัสดุปลายทาง จ่ายให้กับพันธมิตรที่นำส่งพัสดุให้โดยผู้ใช้งานเป็นผู้เลือกใช้บริการ
–   วันทำการ หมายถึง วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30น. – 17.30 น. และวันเสาร์ 09.00น. – 12.00น. ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์ตามปฏิทินธนาคารของประเทศไทย

2) การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข

ชิปจังขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข ในการใช้บริการเว็บไซต์ชิปจัง ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า และการที่ผู้ใช้งานเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์นี้ย่อมถือว่า ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือบังคับใช้แล้วทุกประการ

3) พัสดุต้องห้าม

ชิปจังขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งพัสดุซึ่งถือว่าเป็นสิ่งของต้องห้าม ตามรายการต่อไปนี้

3.1 สิ่งมีชีวิตทุกประเภท
3.2 สารเสพติด สิ่งเสพติด
3.3 สิ่งลามกอนาจาร สิ่งของที่มีถ้อยคำ เครื่องหมาย ลวดลาย หยาบช้า
3.4 วัตถุระเบิด ปลอกกระสุน หรือสิ่งคล้ายคลึง
3.5 วัตถุไวไฟ วัตถุก่อเกิดประกายไฟได้ง่าย
3.6 วัตถุมีคมที่ไม่มีเครื่องหุ้มห่อ ป้องกัน
3.7 สิ่งโสโครกหรือสิ่งมีพิษ
3.8 ธนบัตร
3.9 สิ่งของปลอมแปลงหรือลอกเลียนแบบโดยละเมิดลิขสิทธิ์

4) ความรับผิดชอบของเรา

4.1 ชิปจัง คือ บริษัทจองขนส่งออนไลน์ ที่รวมทุกบริการขนส่งมาไว้ในระบบเดียว เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเปรียบเทียบราคาค่าจัดส่งพัสดุจากขนส่งพันธมิตรของเราได้และบริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง ภายในเว็บไซต์ของเรา

4.2 ข้อกำหนดในการจัดส่งพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบเงื่อนไขของแต่ละบริษัทขนส่งพันธมิตรเท่านั้น ชิปจัง มีหน้าที่คอยดูแลและประสานงานระหว่างพันธมิตรกับผู้ใช้งานเพื่อให้สะดวกกับการใช้งานผ่านเว็บไซต์และการจัดส่งพัสดุ ทางชิปจังขอสงวนสิทธิ์การรับผิดชอบต่อการจัดส่งที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละบริษัทขนส่งพันธมิตรของเราและไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในทุกกรณี

4.3 ชิปจังช่วยอำนวยความสะดวกเมื่อผู้ใช้งานเลือกส่งพัสดุกับพันธมิตรผ่านเว็บไซต์ของเรา ผู้ใช้งานจะได้รับทราบถึงข้อมูลรายละเอียดและเงื่อนไขการให้บริการของบริษัทพันธมิตร พร้อมข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดส่งพัสดุของผู้ใช้งานที่เป็นผู้เลือกใช้บริการของขนส่งพันมิตรของเรา ดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานทำการเลือกบริษัทพันธมิตรเราให้เป็นผู้จัดส่งพัสดุ ผู้ใช้งานควรยืนยันว่าได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดเหล่านั้นครบถ้วนก่อนทำการจัดส่งพัสดุจนเสร็จสมบูรณ์

4.4  การตอบคำถามการให้บริการ ในส่วนการดูแลประสานงาน เงื่อนไขต่างๆ ข้อร้องเรียน  แนะนำส่วนใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มอื่นที่สอดคล้องกับการทำงานระหว่าง ชิปจัง ผู้ใช้งาน พันธมิตร สามารถให้บริการได้ในช่วงเวลา วันทำการ เท่านั้น โดยหากผู้ใช้งานเรียกร้องการขอรับบริการใดๆ ที่นอกเหนือเวลา วันทำการ ชิปจังขอสงวนสิทธิ์ในการรองรับการบริการในทุกกรณี ยกเว้นทาง ชิปจัง เป็นผู้ยินยอมในการให้บริการเองในช่วงนอกเวลาและวันทำการ  โปรดตรวจสอบขอบเขตการให้บริการในส่วนฝ่ายบริการลูกค้าให้เข้าใจก่อนเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆ

4.5 ผู้ใช้งานต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการกับทางชิปจัง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการจัดส่งพัสดุโดยพันธมิตรของชิปจัง และเป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้งาน ทั้งนี้หากมีการตรวจสอบและปกปิดข้อมูลที่ไม่เป็นจริง ทางชิปจังจะถือว่าการจัดส่งพัสดุในครั้งนั้นเป็นความรับผิดชอบของทางผู้ใช้งานทันที

4.6 การจัดส่งพัสดุที่ก่อให้เกิดความผิดพลาดใดก็ตาม โดยไม่ได้เกิดจากปัญหาข้อบกพร่องทางเว็บไซต์ หรือเป็นการติดต่อทางวาจาหรือทางข้อความที่ไม่ผ่านชิปจัง เราไม่มีนโยบายการรับผิดชอบแทนให้ในทุกกรณี เว้นแต่ทางชิปจังจะเป็นผู้ยินยอมรับผิดชอบเอง

4.7 บริการของชิปจังและแพลตฟอร์มของชิปจังนำเสนอโดย บริษัท ชิปจัง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนจำกัด จัดตั้งขึ้นและจดทะเบียนในประเทศไทย เลขที่ผู้เสียภาษีบริษัท 0105560012784

4.8 ชิปจัง อาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาภายใต้ดุลยพินิจของเรา หากข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการแก้ไข เราจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขแล้วบนหรือผ่านทางบริการของเว็บไซต์ของชิปจัง และผู้ใช้งานจะต้องพิจารณายอมรับส่วนที่แก้ไขหากผู้ใช้งานจะใช้บริการของเราต่อไปหลังจากมีการแสดงผลเนื้อหาส่วนที่แก้ไขแล้ว

5) สิทธิของทางเรา

5.1 ตามข้อกำหนดการใช้งานของเว็บไซต์ ชิปจังมีสิทธิที่จะไม่ให้ผู้ใช้งาน นำเว็บไซต์หรือเนื้อหาไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อมที่นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย หรือกระทำการที่ละเมิดต่อข้อกำหนด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากชิปจัง ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ปรับเปลี่ยน คัดลอก แจกจ่าย ส่ง แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต เลียนแบบ โอน ขาย หรือขายต่อข้อมูล ซอฟต์แวร์ สินค้าหรือ บริการอื่นที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

5.2 เว็บไซต์ของชิปจัง มีลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญาด้านข้อมูลต่างๆ ที่แสดงในเว็บไซต์ อาทิ รูปภาพ ไฟล์ข้อมูล เอกสารต่างภายในเว็บไซต์ โดยห้ามมิให้ผู้อื่นทำการเปลี่ยนแปลง แก้ไข คัดลอก ทำซ้ำ เลียนแบบ ดัดแปลง เพิ่มเติม เพื่อนำไปเผยแพร์ในเชิงพาณิชย์และจุดประสงค์อื่นใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต จากทางบริษัท ชิปจัง จำกัด เว้นแต่ได้รับการยินยอมเป็นเอกสารสำคัญที่มีตราประทับและลายเซ็นจากผู้ให้บริการเท่านั้น

5.3 ชิปจัง มีสิทธิที่จะนำข้อมูลใดๆ ก็ตามของผู้ใช้งานให้กับทางเว็บไซต์ Shipjung เพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ วิจัย คัดเลือก แยกแยะ หรือสิ่งอื่นใดตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบล่วงหน้า โดยเป็นข้อมูลที่ผู้ใช้งานนั้นยินยอมตามข้อตกลงของเงื่อนไขการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว

5.4 ชิปจัง สามารถระงับการให้บริการแก่ผู้ใช้งานได้ ในทุกกรณีตามเห็นสมควร แม้ผู้ใช้งานจะไม่ได้ละเมิดสิทธิข้อกำหนดและเงื่อนไข หรือนโยบายความเป็นส่วนบุคคล ทั้งนี้ทางชิปจังจะดำเนินการคืนเงินให้ในส่วนที่ยังไม่ได้มีการใช้บริการเท่านั้น

5.5 ชิปจัง สามารถระงับบัญชีของผู้ใช้งานที่ไม่ได้ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์ของเราเป็นระยะเวลานาน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

6 ) ระเบียบการคืนเงินหรือยกเลิก

6.1 เมื่อผู้ใช้งาน เลือกใช้บริการทำการส่งพัสดุผ่านทางเว็บไซต์ รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับการยกเลิก / หรือกรณีที่ไม่มี หรือที่เกี่ยวกับคำขอพิเศษของผู้ใช้งานซึ่งอาจส่งผลให้กับพันธมิตร ชิปจัง จะไม่รับผิดชอบสำหรับการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่มีการตกลงกันระหว่างผู้ใช้งานกับพันธมิตร หรือที่เป็นไปตามคำร้องขอของผู้ใช้ ดังนั้นโปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของพันธมิตรอย่างระมัดระวัง

6.2 ชิปจัง กำหนดเวลาการคืนเงินค่าบริการ ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีความประสงค์ที่จะยกเลิกการสร้างรายการจัดส่งพัสดุสินค้า หรือยกเลิกการสร้างใบคำสั่งซื้อ ตามระเบียบการใช้บริการที่ถูกต้องเท่านั้น การคืนเงินจะทำการโอนให้หลังจากที่ผู้ใช้งานแจ้งความประสงค์ในการขอยกเลิกการสร้างรายการจัดส่งพัสดุสินค้า หรือใบคำสั่งซื้อ หลังจาก 3 วันที่ทำการแจ้ง โดยไม่รวมวันหยุดพิเศษ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกของผู้ใช้งานที่ดำเนินการ ชิปจัง อาจทำการระงับหรือเก็บส่วนหนึ่งของจำนวนเงินที่หายไป เพื่อชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิก

6.3 ชิปจัง ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าบริการ ในกรณีที่ผู้ใช้งานมีความประสงค์จะยกเลิกการใช้บริการ ลดอัตราการใช้บริการ ก่อนครบสัญญา หรือทำผิดต่อข้อกำหนดในสัญญา ทุกเงื่อนไขหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง ที่ระบุเซ็นในเอกสารการเซ็นสัญญาขอใช้บริการ เว้นแต่ทาง ชิปจัง จะเป็นผู้ยกเลิกการให้บริการเอง และการคืนเงินค่าบริการ จะเป็นไปตามสมควรเท่านั้น แล้วแต่ดุลยพินิจของทางผู้ให้บริการ ซึ่งผู้ใช้งานจะไม่มีสิทธิ์ในการเรียกร้องคืนเงินได้ในทุกกรณี

6.4 ชิปจัง ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินค่าบริการเพิ่มเติมภายหลังได้ทันที หากพบว่าพัสดุมีการระบุน้ำหนักที่ผิดพลาดหรือเกินจากความเป็นจริง ดังนั้นผู้ใช้บริการ ควรแจ้งข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อป้องกันความผิดพลาดและการโดนเรียกเก็บเงินค่าบริการเพิ่มเติม โดยการอ่านเงื่อนไขการให้บริการและข้อกำหนดให้ถูกต้อง

7) การเก็บเงินปลายทาง และค่าบริการเก็บเงินปลายทาง

7.1 หากผู้ใช้งานเลือกบริการเก็บเงินปลายทาง ผู้รับสินค้าปลายทางจะต้องชำระค่าบริการเก็บเงินปลายทางให้กับพันธมิตรของเราโดยทันทีหลังจากที่ได้รับพัสดุ ซึ่งข้อกำหนดเป็นไปในตามเงื่อนไขและนโยบายการเข้ารับสินค้า ชิปจัง ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าในกล่องที่ได้รับความเสียหายหรือได้สินค้าไม่ตรงกับความเป็นจริง โดยทางผู้ใช้งานไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใดๆกับทางชิปจังได้ในทุกกรณี

7.2 บริการเก็บเงินปลายทางไม่ทำให้เราเป็นตัวแทนของผู้ส่งสินค้าหรือก่อให้เกิดภาระผูกพันระหว่างชิปจังกับผู้รับสินค้า

7.3 ชิปจัง แจ้งเวลาทำการคืนเงินค่าบริการเก็บเงินปลายทาง ในทุกวันอังคารและวันศุกร์ ของแต่ละสัปดาห์ เท่านั้น โดยหากวันดังกล่าวเป็นวันหยุดพิเศษ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางเราจะดำเนินการคืนเงินให้ในวันถัดไปของการเปิดทำการ ขอให้ผู้ใช้งานอ่านกฎระเบียบให้เข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดไว้ในที่นี่เท่านั้น

7.4  ชิปจัง แจ้งข้อกำหนดการโอนเงินคืนค่าบริการเก็บเงินปลายทางเฉพาะผู้ใช้งานที่ปฏิบัติข้อระเบียบการใช้งานเท่านั้น คือต้องดำเนินการอัพโหลดหน้าบัญชีธนาคารของท่านเข้าสู่ภายในเว็บไซต์ในส่วน “การตั้งค่าผู้ใช้งาน” หากไม่เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว ทางชิปจังขอสงวนสิทธิ์ในการโอนเงินคืนให้กับผู้ใช้งาน เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง

7.5 ผู้ใช้งานส่งพัสดุ ต้องยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวกับการรับชำระเงินค่าเก็บเงินปลายทาง รวมทั้งการไม่ชำระเงิน หรือเงินไม่เพียงพอและการปลอมแปลงใดๆก็ตาม

8) ข้อจำกัดการใช้งานอื่นๆ

8.1 ชิปจัง มีสิทธิ์แก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้หรือข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เช่นการเปลี่ยนแปลงข้อบังคับใช้หรือเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ฉะนั้น ผู้ใช้งานควรตรวจสอบข้อกำหนดเป็นประจำ

8.2 ชิปจัง จะประกาศเกี่ยวกับการแก้ไขข้อกำหนดในหน้าเว็บไซต์นี้เท่านั้น เราจะประกาศเกี่ยวกับข้อกำหนดเพิ่มเติมที่มีการแก้ไขในการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการเปลี่ยนแปลงจะมีผลบังคับใช้ทันทีหลังจากที่แจ้งประกาศ หากผู้ใช้งานไม่สามารถยอมรับข้อกำหนดที่มีการปรับเปลี่ยนในการใช้บริการภายในเว็บไซต์ ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการใช้บริการได้ทันที

8.3 ผู้ใช้งาน ตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหาสำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่ได้รับอนุญาต ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีอื่นใดๆ ที่อาจขัดขวางหรือพยายามที่จะขัดขวางการทำงานของเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่ใช้เว็บไซต์นี้หรือเนื้อหาสำหรับวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ผู้ใช้งานตกลงที่จะไม่แสวงหา สร้าง ค้นหา ใช้งานหรือส่งตัวแทนอัตโนมัติหรือรูปแบบเทคโนโลยีอื่นๆ ในการเก็บรวบรวมหรือรับข้อมูลจากเว็บไซต์นี้หรือโต้ตอบกับเว็บไซต์นี้ในทางอื่น

8.4 ผู้ใช้งาน ยอบรับว่า การใช้บริการของทางเว็บไซต์ของชิปจัง โดยไม่ได้รับอนุญาตของคุณอาจทำให้เกิดความเสียหายและการสูญเสียที่ยากจะเยียวยาต่อ ทางชิปจัง ดังนั้น ในกรณีของการใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ชิปจัง จะมีสิทธิ์ นอกเหนือจากการดำเนินการทางกฎหมายอื่นๆ ที่จะออกคำสั่งห้ามผู้ใช้งาน ในทันทีเพื่อห้ามผู้ใช้งาน ใช้บริการภายในเว็บไซต์ต่อไป

8.5 ความไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ของบทเบ็ดเสร็จใดๆ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) ของข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่มีผลต่อความถูกต้องหรือการมีผลบังคับใช้ของบทเบ็ดเสร็จส่วนที่เหลือ (ทั้งหมดหรือบางส่วน) บทเบ็ดเสร็จทั้งหมดหรือบางส่วนที่ศาลซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ให้ถือเสมือนว่าถูกลบออกจากข้อกำหนดเหล่านี้

9) กฎหมายที่ใช้บังคับ

การตีความ และการบังคับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้งานเว็บไซต์นี้ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย

10) ติดต่อเรา

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการทางเว็บไซต์ของชิปจัง หรือมีข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุงบริการต่าง โปรดติดต่อได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทรศัพท์ 02-026-3165 หรือส่งข้อความได้ที่อีเมล์ cs@shipjung.com